Home Mapa O projektu Kontakty QR Scanner

GeoTrash PILOT

Jdeš poctivě třídit, ale kontejner je plný?

NAHLAS TO!

Dej klukům popelářským vědět pomocí QR kódu BEZ APLIKACE, JEDNODUŠE, RYCHLE.

Projekt GeoTrashing nabízí způsob, jak dát rychle a snadno vědět, které kontejnery jsou plné. Bez placení drahých senzorů, chytrých košů, nebo chodících kontrolorů.
S Vaší pomocí můžeme jednoduše a šetrně zefektivnit sběr odpadu.
OpenDataLab sticker

O projektu

Aktuální stav odpadních nádob je jedna z klíčových informací pro optimalizaci sběru v ulicích měst. Tato data umožňují lépe určit potřebný počet nádob, vybírat vhodnější lokace pro jejich umístnění, optimalizovat cesty popelářských vozů a dynamicky reagovat na změny stavu odpadu v ulicích města. Kromě finančních úspor tak můžeme dosáhnout zlepšení čistoty životního prostředí, snížení emisí a hlavně kvalitnější služby pro občany.

Informace o stavu popelnic a kontejnerů se aktuálně řeší primárně pomocí pozorovatelů. V poslední době se testují i možnosti „chytrých senzorů“, které jsou ale poměrně drahé, vyžadují napájení, připojení na mobilní síť a nelze je snadno umístit do všech typů nádob. Cílem projektu "geoTrashing pilot" je prozkoumat možnost monitorování stavu kontejnerů na tříděný odpad za pomoci komunity obyvatel Prahy. Stav zaplnění může ohlásit každý majitel chytrého telefonu, stačí pouze naskenovat QR kód umístěný na kontejneru.

Nevyžaduje se žádná další mobilní aplikace a celý proces ohlášení koše nezabere víc než pár sekund. Kromě zaplnění košů mohou uživatelé zadávat i stížnosti na nesprávné umístnění košů, či jejich poškození.

Ve srovnání s monitorováním kontejnerů pomocí senzorů je navrhovaná metoda finančně dostupnější a variabilnější. Nabízí také možnost pokrytí různých typů košů a nevyžaduje elektrické napájení. Projekt tak umožní rozšířit stávající základnu monitorovaných košů bez nutnosti větších projektů či technických zásahů do stávajícího vybavení.

V rámci pilotní fáze se projekt soustředí na technické řešení problému a na zhodnocení potenciálu použitých metod pro malé množství odpadních nádob (30-100). Kromě aplikací pro sběr hlášení stavu bude nabídnuta i vizualizace a analýza získaných dat.

Projekt bude financován v rámci projektu Open Data Lab. Povolení k polepu a provozu udělily Pražské služby a.s.

Kontakty

International Business Center
Pobřežní 620/3, Praha 8

info@opendatalab.cz